/

Uslovi korištenja web stranice

Pravne informacije i napomene

Urednički direktor

Altina Petrović Njegoš
contact@fondacija-njegos.org

Izrada web stranice

Itrema 
11 rue Suger 75006 Pariz
apnjegosh@gmail.com

Server

OVH
SAS sa kapitalom od 10.059.500 eura
RCS Lille Metropole 424 761 419 00045
Šifra EPA 6202A
PDV: FR 22 424 761 419
Sjedište: 2 Kellermann Street - 59100 Roubaix - Francuska

Uslovi korišćenja

Stranica je dostupna na sljedećim URL: fondacija-njegos.org funkcioniše u skladu s francuskim i crnogorskim zakonom. Korišćenje ove stranice je uređeno opštim uslovima. Korišćenjem ove stranice potvrđujete da ste se sa uslovima upoznali i iste prihvatili . Fondacija Petrović Njegoš uslove može mijenjati u bilo kojem trenutku i bez najave. Fondacija Petrović Njegoš se ni na koji način ne može smatrati odgovornom za zloupotrebu usluge.

Pravo pristupa

Prema ovom zakonu, korisnici Interneta imaju pravo da pristupaju, ispravljaju, mijenjaju i brišu podatke koji ih se tiču lično. To se pravo može ostvariti elektronskim putem na sljedećoj elektronskoj adresi: contact@fondacija-njegos.org

Prikupljeni lični podaci ni na koji način nisu povjereni trećim licima osim za moguće pravilno izvršenje usluge koju je korisnik interneta naručio.

Povjeriljivost

Vaši su lični podaci povjerljivi i neće biti otkriveni trećim licima osim za pravilno izvršenje usluge.

Intelektualna svojina

Sveukupan sadržaj ove stranice, uključujući, na neograničavajući način, grafike, tekstove, logotipe kao i njhovo formatiranje isključivo su vlasništvo Fondacije Petrović Njegoš, osim zaštitnih znakova, logotipa ili sadržaja koji pripadaju drugim partnerskim firmama, organizacijama ili autorima.

Svaka reprodukcija, distribucija, modifikacija, adaptacija, reemitovanje ili objavljivanje, čak i djelimično, tih različitih elemenata strogo je zabranjeno bez izričite pisane saglasnosti Fondacije Petrović Njegoš. Svako preuzimanje ili reprodukovanje predstavlja povredu zakona koja se sankcioniše članovima L.3335-2 i ostalim članovima Zakonika o zaštiti prava intelektualne svojine. Nepoštovanje ove zabrane predstavlja povredu koja može dovesti do građanske i krivične odgovornosti prekršioca. Osim toga, vlasnici kopiranog sadržaja bi mogli protiv vas preduzeti pravne.

Za svaki zahtjev za dozvolu ili dobijanje informacija, molimo da nam se obratite putem e-maila: contact@fondacija-njegos.org. Za štampu su predviđeni posebni uslovi.

Uslovi za pružanje usluga

Ova stranica je dostupna u HTML5 i CSS3 jezicima za bolju udobnost korisnika i prijatniju grafiku, preporučujemo korišćenje modernih pregledača kao što su Safari, Firefox, Chrome,...

Kolačići

U statističke svrhe će ova web stranica koristi kolačiće. To su male tekstualne datoteke sačuvane na vašem hard disku kako bi se snimili tehnički podaci prilikom vaših pregledavanja. Neki dijelovi ove web stranice nisu funkcionalni bez prihvatanja kolačića.

Podijelite ovaj projekat na:
Twitter, Fejsbukili Linkedin