Partneri

Fondacija Petrović Njegoš je od svog osnivanja stavila akcenat na razvoj partnerstva sa institucijama i relevantnim organizacijama u zemlji i inostranstvu. Naše organizacije partneri su strateški element važan za naše aktivnosti kao i za realizaciju našeg zadatka i ostvarivanje dugotrajnosti naših aktivnosti i programa. 

Javna tijela

Opština Ulcinj

Radionice o kulturnom nasleđu koje su sukcesivno organizovane 2013., 2014. i 2015. godine u Ulcinju, organizovala je i sprovela Fondacija Petrović Njegoš u saradnji sa Ecole de Chaillot i uz podršku opštine Ulcinj.

Web stranica

Opština Herceg Novi

U saradnji sa Ministarstvom kulture, opština Herceg Novi i NVO Sinergija organizovali su ljetnju školu restauracije i konzervacije na tvrđavi Mezza Luna.

Web stranica

Ambasada Turske u Crnoj Gori

U saradnji sa Turskom ambasadom u Crnoj Gori, Fondacija Petrović Njegoš podržala je Kreativni centar za djecu „Cafe Europe“ 2013. godine, kako bi omogućila ovoj organizaciji da učestvuje na Međunarodnom festivalu frankofonskog pozorišta u gimnaziji u Istambulu. 

Web stranica

Ambasada SAD-a u Crnoj Gori

Konferencija „Izbor održive budućnosti: učenje iz iskustava - Eko-selo u Itaci (Sjedinjene Države)“ održana je u junu 2013. godine na Cetinju, uz podršku ambasade Sjedinjenih Država u Crnoj Gori i Prijestonice Cetinje.

Web stranica

Ministarstvo održivog razvoja i turizma Crne Gore 

Ministarstvo održivog razvoja podržalo je predstavljanje novih tehnologija u službi ekološke tranzicije koje se održalo u decembru 2018. godine u prostorijama IPC Tehnopolis u Nikšiću.

Web stranica

Opština Cetinje

Projekat „Bajice, grad na selu“ realizovan je u saradnji sa arhitektonskim fakultetima nekoliko zemalja, Sekretarijatom za urbanizam i održivi razvoj nekadašnje prestonice Cetinje i NVO Ekpeditio Kotor. Konferencija „Izbor održive budućnosti: učenje iz iskustava - Eko-selo u Itaci (SAD)“ održana je u junu 2013. godine na Cetinju, uz podršku ambasade Sjedinjenih Država u Crnoj Gori i prijestonice Cetinje. 

Web stranica

Ambasada Francuske u Crnoj Gori

Fondacija Petrović Njegoš, u saradnji sa Francuskom ambasadom u Crnoj Gori i Univerzitetom Mediteran, organizovala je konferenciju COP21 Crna Gora-Pariz koja je održana 11. decembra 2015. Pored toga, nekoliko projekata koji se tiču dana Frankofonija je realizovano sa Ambasadom Francuske u Crnoj Gori, kao i zajednička podrška za očuvanje francuskog jezika u Crnoj Gori.

Web stranica

Ministarstvo kulture

U saradnji sa Ministarstvom kulture, opštinom Herceg Novi i nevladinom organizacijom Sinergie, Fondacija Petrović Njegoš organizovala je ljetnju školu za restauraciju i konzervaciju tvrđave Mezza Luna.

Web stranica

Projektni partneri

Međunarodni festival lutkarstva

Fondacija od 2012. godine pruža podršku Međunarodnom festivalu lutkarstva, na kojem nastupaju pozorišne trupe iz šesnaest zemalja, sa tri kontinenta.

Web stranica

Centar Gabrielle

Da bi promovisao i razvio programe pomoći osobama sa invaliditetom, Fondacija Petrović Njegoš je započela saradnju sa Centrom Gabrielle 2014. godine, ustanovom koja pruža višestruke usluge njege dece i odraslih sa mentalnim nesposobnostima. Međunarodna konferencija o inkluzivnom društvu i održivom razvoju, održana u oktobru 2017. godine u Podgorici, organizovana je u saradnji sa Ministarstvom rada i socijalne zaštite, EASPD (Evropsko udruženje pružalaca usluga za osobe sa invaliditetom) i centrom Gabrijelle.

Web stranica

IEC Tehnopolis

Fondacija Petrovič Njegoš, u saradnji sa IEC Tehnopolis i predstavnicima kompanija GENIO, Anthos Air Power i WM International, organizovala je prezentaciju novih tehnologija u službi ekološke tranzicije, koje se tiču tretmana otpada i njegovog korišćenja, skladištenja održive energije i komprimovanog vazduha kao čiste energije. IEC Tehnopolis je bio glavni partner Fondacije u projektu „Digitalna revolucija u Crnoj Gori“.

Web stranica

ETG Inženjering

U namjeri da pokaže da solidarnost zajednice može da olakša život njenih najosjetljivijih pripadnika, Fondacija Petrović Njegoš je realizovala projekat Solidarnost na djelu. Glavni partneri na projektu bili su ATLAS televizija i ETG Inženjering Grupa.

Web stranica

BK Perun Nikšić

U saradnji sa Biciklističkim klubom Perun i Hortikulturnim klubom Bajice, Fondacija Petrović Njegoš je organizovala akciju „Hortikultura u školi“ u dvorištu osnovne škole Mileva Lajović Lalatović u Nikšiću. Akciju je pokrenuo Savjet roditelja škole, uz podršku NVO Mladiinfo Montenegro i vojnog alpskog kluba Kapetan.

Web stranica

Centar za zaštitu i istraživanje ptica

U cilju razmene iskustava i sticanja znanja o ekološki prihvatljivoj poljoprivredi, Fondacija Petrović Njegoš i Centar za zaštitu i istraživanje ptica posjetili su slovenačke poljoprivrednike zadužene za proizvodnju proizvoda iz organske poljoprivrede.

Web stranica

Porto Montenegro

Tradicionalna zidarska radionica za proizvodnju gips kartona organizovana je u Gornjoj Lastvi 2014. godine u saradnji sa udruženjem Napredak i podrškom Porto Montenegra.

Web stranica

Agencija za zaštitu životne okoline

Projekat „Centar za edukaciju i promociju Skadarskog jezera“ i akcije zaštite dalmatinskog pelikana, najugroženije vrste ptica u Crnoj Gori, realizovani su u saradnji sa Crnogorskom agencijom za zaštitu životne sredine, Nacionalni park Skadarsko jezero i Centar za proučavanje i zaštitu ptica Podgorica (CZIP).

Web stranica

Nacionalni parkovi Crne Gore

Prve faze saradnje dogovorene sa Fondacijom Princ Albert II od Monaka odvijale su se u julu 2013. godine sprovođenjem projekta Centra za obrazovanje i promociju Skadarskog jezera i zaštitu dalmatinskog pelikana u saradnji sa Agencijom za zaštitu životne sredine Crne Gore, Nacionalnim parkom Skadarsko jezero i Centrom za proučavanje i zaštitu ptica Podgorica (CZIP).

Web stranica

Univerzitet Mediteran 

Fondacija Petrović Njegoš, u saradnji sa Francuskom ambasadom u Crnoj Gori i Univerzitetom Mediterana, organizovala je konferenciju COP21 Crna Gora-Pariz 2014. godine i sprovela projekat „Dizajn patrola“ sa istim univerzitetom u 2014-2015. godini. 

Web stranica

Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća

Univerzitet Mediteran, u periodu od septembra 2013. do januara 2014. godine, Fondacija Petrović Njegoš je sprovela projekat koji se odnosi na razvoj vizuelnog identiteta za poslovne kreacije, nazvan „Dizajn patrola“ (Dizajn Patrola).

Web stranica

Privatna bolnica Codra

Protokol o saradnji sa privatnom klinikom Codra potpisan je u maju 2012. godine, čime je započeta faza primjene projekta „Pomoć ženama u rekonstruktivnoj hirurgiji nakon radikalnih hirurških intervencija protiv raka dojke“. Od 2012. do 2017. godine, Fondacija Petrović Njegoš podržala je sprovođenje ovog programa pomoći ženama koje su operisane zbog raka dojke.

Web stranica

GIP International

Projekat za borbu protiv nasilja u porodici, tokom obuke za šivenje i sito štampu, realizovan je u saradnji sa Podgoričkim centrom za ženska prava, francuskom organizacijom Planete Enfants i međunarodnom organizacijom GIP International.

Web stranica

Fondacija Robert Schuman

Fondacija Petrović Njegoš stvorila je frankofoni klub Frederik Rosif na Cetinju, u partnerstvu sa Fondacijom Robert Šuman i Nacionalnom centralnom bibliotekom Đurđe Crnojević, sa ciljem promocije francuskog jezika i kulture kroz različite aktivnosti .

Web stranica

Fondacija princa Alberta II od Monaka

Fondacija Petrović Njegoš i Fondacija princ Albert II su 2013. godine potpisali sporazum o saradnji i finansijski ugovor za prvi zajednički projekat koji se odnosi na Skadarsko jezero. Rezultat je bio projekat vještačkog uzgoja školjke Pinna Nobilis, u saradnji sa Institutom za biologiju mora.

Web stranica

Škola Chaillot

Web stranica

Francuski institut

Fondacija Petrović Njegoš, u saradnji sa Francuskom ambasadom u Crnoj Gori, Francuskim institutom i Univerzitetom Mediteran, organizovala je konferenciju COP21 Crna Gora-Pariz koja je održana 11. decembra 2015. Pored toga, nekoliko projekata koji se tiču Dana frankofonije su realizovani  kao i zajednička podrška frankofonim klubovima za očuvanje francuskog jezika u Crnoj Gori.

Web stranica

Expeditio Kotor

Pored radionice pod nazivom „Poljoprivreda, pejzaž i ekonomski razvoj“, Fondacija Petrović Njegoš sarađivala je sa NVO Ekpeditio na nekoliko ekoloških i arhitektonskih projekata kao što su „Solidarnost obavezuje“, „Moja kreativna škola“, „Nove tehnologije u službi ekološke tranzicije“.

Web stranica

Napredak Gornja Lastva

Fondacija Petrović Njegoš je učestvovala u radionici pod nazivom „Poljoprivreda, pejzaž i ekonomski razvoj“ održanoj u Gornjoj Lastvi, opština Tivat, organizovanoj u saradnji sa NVO Napredak iz Gornje Lastve, NVO Zeleni dom Podgorica i NVO Ekpeditio Kotor u okviru projekta „CSEinHeritage - Učešće civilnog društva u zaštiti kulturne baštine građevine na zapadnom Balkanu“, sprovedenog u okviru IPA programa Evropske komisije - podrška partnerske aktivnosti između organizacija u oblasti kulture.

Web stranica
Crna Gora

ZID 

U decembru 2012. godine, Fondacija je potpisala protokol o saradnji sa Udruženjem za demokratski prosperitet ZID. Od tada je podržala godišnju nagradu za volontere koju svake godine u decembru organizuje ADP ZID. Fondacija je takođe podržala akciju čišćenja „Uradimo to“.

Web stranica

Centar za prava žena

Fondacija Petrović Njegoš je sprovela projekat pravne i psihološke pomoći ženama žrtvama porodičnog nasilja, kao i obuku za šivenje i sito tehniku. Ovaj projekat je realizovan u saradnji sa Centrom za ženska prava iz Podgorice, kao i dobrotvornim bazarom na kojem su ove dvije organizacije predstavile proizvode izrađene u kreativnim radionicama koje su pohađale žene i mlade žrtve nasilja u porodici.

Web stranica