Naša filozofija

Fondacija Petrović Njegoš donosi svoje znanje i personalizovanu podršku grupama koje žele da uspostave održivi, socijalni ili projekat solidarnosti.

Naša misija

Uvjerena da je za davanje zamaha građanskim inicijativama neophodno kolektivno graditi, naša Fondacija je sebi postavila misiju da promoviše ubrzanje ekoloških i socijalnih tranzicija, podržavajući vođe projekata u njihovim akcijama.

Predani borbi i prilagođavanju klimatskim promjenama, razvijamo i podržavamo etička, održiva i inovativna djelovanja u tri područja: ekologija, solidarnost i kultura.

S 10 godina iskustva na Balkanu, naša Fondacija razvija svoj rad u Francuskoj i Europi od 2020.

Agenda 2030.

Potpisnici Globalnog dogovora Ujedinjenih nacija od 2019. godine, svoje akcije uključujemo u okvir ciljeva održivog razvoja.

Kada mnoštvo malih ljudi u mnoštvu malih mjesta promeni mnoštvo sitnica, oni mogu promijeniti lice svijeta.

Erich Fried

Područje pogodno za eksperimentisanje s ekološkim inicijativama

Od priče do akcije postoji prostor koju treba preći. 13.500 km2, od kojih je većina ostala netaknuta, sa dugom i lijepom istorijom ukorijenjenom u evropsku istoriju, ova mala država može postati „evropska laboratorija za održivi razvoj“. Ovom lijepom i ambicioznom projektu Fondacija želi dati svoj doprinos sa svima onima koji su se već mobilisali godinama da ubijede, odbrane, predlože i djeluju za ovaj ekološki projekat. Nije utopijski misliti da je ekološka tranzicija, koja će morati potrajati nekoliko decenija za velike postindustrijske zemlje, lakše zamisliva za malu državu poput Crne Gore do 2020. godine.

Zbog toga smo za moto uzeli naslov knjige engleskog ekonomiste Ernsta Fridriha Šumahera * Small is beautiful, prvi veliki ekološki manifest ranih sedamdesetih godina. Sa ciljem promocije ovog projekta i učešću u realizaciji Fondacija je ekologiju stavila u srž svojih aktivnosti. Želja joj je da radi zajedno sa svima u Crnoj Gori i van nje a koji žele da stvore zeleniju Evropu za sigurniju planetu.

* Ernst Fridrih Šumaher je bio britanski ekonomista nemačkog porijekla, jedna od vodećih figura ekoloških tokova 1970-ih godina. Njegova najpoznatija knjiga „Small is beautiful“ objavljena je 1973. godine, a na srpskom ponovo objavljena 2014. godine od strane izdavačke kuće „Kisa“. Fondacija koristi naslov ove knjige kao slogan i razmatra saradnju sa Šumaher koledžem na Univerzitetu u Plimontu.

Deklaracija ekološke države Crne Gore

Mi, poslanici Skupštine Republike Crne Gore, svjesni smo da je zaštita prirode, identiteta države u kojoj živimo i radimo, postala temelj našeg rada. Uvjereni u svoj dug prema prirodi, izvoru zdravlja i nadahnuću za slobodu i kulturu, posvećujemo se njenoj zaštiti, ljubavi prema potomcima i budućem prosperitetu. Shvatamo da su sve naše razlike manje važne od promjena u okruženju u kojem živimo. Bez obzira na naša nacionalna, vjerska, politička osećanja i uvjerenja ... svjesni smo da su dostojanstvo i sreća ljudskih bića suštinski povezani sa cvjetanjem i čistotom Prirode. Čovjek i stvaranje u njemu i oko njega jedinstveni su u svom dubokom značenju. Zloupotreba od strane čovjeka je uvek bila zloupotreba  prirode. Naša trajna borba za ljudsko dostojanstvo važiće i za poštovanje Prirode. Usvajanjem ove deklaracije, Crna Gora svoj odnos prema prirodi definiše kao zvaničnu državnu politiku i poziva sve ljude da pokažu mudrost čineći sve da izbjegnu ekološku katastrofu.