Naš tim

Upoznajte tim Fondacije Petrović Njegoš

Nikola Petrović Njegoš
Predsjednik

Boris Petrovič Njegoš
Aministrator

Altinai Petrović Njegoš
Direktor komunikacija

Milica Perišić
Generalni sekretar

Boris Ristović
Glavni operativni direktor

Nada Simović
Generalni sekretar

Mladen Miranović
Posebni savjetnik

Jovan Poleksić
Pravni savjetnik

Miloš Spičanović
Logistika

Tanja Pavićević
Odnosi s javnošću

Vesna Popović
Računovodstvo