Zajedno ćemo 2021. učiniti godinom ekološkog i solidarnog djelovanja podupiranjem fonda za dodjelu sredstava

Moja donacija

Odaberite način plaćanja
Lični podaci

Podaci o kreditnoj kartici
Sigurno plaćanje SSL-om.
Pojedinosti o naplati

Ukupna donacija: 50 eur

„Zajedno ćemo se suočiti sa izazovima koji su danas pred nama. Zajedno ćemo aktivirati neophodan prelaz da bismo sačuvali život na Zemlji i budućnost naše dece “.


Nema ekološke tranzicije bez kolektivne akcije! Naša misija je da promovišemo pojavu i razvoj održivih i inkluzivnih projekata. Takođe sprovodimo kampanje za podizanje svesti o ekološkoj tranziciji kroz prenos alata koji promovišu najbolje prakse. Bilo jednokratne ili redovne, vaše donacije su dragocjene. One omogućavaju da se projekti koje podržavamo materijalizuju i ovekovječe. Oni takođe učestvuju u radu naše Fondacije.

Hvala puno !


Princ Nikola Petrović Njegoš
Predsjednik Fondacije

Zašto davati?

90 % iznosa dodijeljenog projektima i misijama


10 % iznosa dodijeljenog operativnim i istraživačkim troškovima

Za donatore EU-a

66% vaše donacije može se odbiti od vašeg poreza na dohodak, do krajnjih granica 20% vašeg oporezivog neto prihoda.
75% vaše donacije može se odbiti od poreza na bogatstvo vaše imovine.
60% vaše donacije može se odbiti od poreza vašeg preduzeća.

Privatnost

Informacije koje od vas tražimo potrebne su radi davanja odgovora na vaše zahtjeve i apelovanje za vaše donacije. Čuvaju se tokom vremena koje je neophodno za realizaciju finalnih aktivnosti.

SSL sigurno plaćanje

Cijeli online proces doniranja na sajtu fondacije Petrović Njegoš je osiguran SSL sigurnosnim standardom koji omogućava šifriranja podataka koje navedete. Oni će biti korišćeni na siguran način. 

Treba ti pomoć, imaš pitanja?
Javi nam se!

Nada Simović
Generalni sekretar
U skladu s izmijenjenim Zakonom o informatici i slobodama i Opštem pravilniku o zaštiti podataka, dobićete pravo na pristup, izmjenu, ograničenje, brisanje i suprostavljanje korišćenju vaših ličnih  podataka. Radi ostvarivanja ovih prava obratite se Fondu za donacije Petrović Njegoš. U slučaju problema možete podnijeti žalbu kod Nacionalne komisije za informatiku i slobode.