Ekoslavia / Kulture

Dizajn

Omogućavanje studentima za dizajn da rade u stvarnoj veličini - pružiti malim proizvođačima priliku za ažuriranje svojih komunikacijskih alata.

U razdoblju između septembra 2013. i januara 2014.  u skladu sa Sporazumom o saradnji potpisanim s Upravom za vanjske poslove i mala i srednja poduzeća i Univerzitetom Mediteran, Fondacija Petrović Njegoš je sprovela projekat "Dizajn patrola"  o razvoju vizuelnog identiteta za početnike u poslovanju.

Projekat je uključivao devet malih i srednjih poduzeća iz  Bara i Podgorice, 21-og studenta vizuelnih komunikacija i 6 direktora za istraživanje- profesora Fakulteta za vizuelne umjetnosti Univeziteta Mediteran. Cilje projekta je bio stvaranje identiteta preduzeća koja učestvuju u cilju njihove promocije i boljeg pozicioniranja na tržištu.

U tom cilju su preduzeća dobila sveske normi sa zadacima za primjenu elemenata vizuelne prezentacije za svaku konkretnu situaciju. To podrazumijeva novi logo ili novi dizajn starog loga sa instrukcijama za korišćenje u svrhu primarne i sekundarne komunikacije (zvanično pismo sa logom, žig, pozivno pismo, objava, letak, zastava, vozila), proizvoda (olovke, kačketi, majice), ambalaža (paketi, etikete, naljepnice), postera, signalicazije, uniformi.

Učesnici projekta su preduzeća koja rade u domenu proizvodnje i usluga i koji prethodno imaju saradnju sa Upravom za mala i srednja preduzeća "Business start" iz Bara. Prvi logoi su predstavljeni početkom novembra 2013. a predstavljanje rezultata projekta je održano 27. januara 2013. u prostorijama Fondacije Petrović Njegoš.

Lokacija
Fondacija Petrović Njegoš

Partneri
Univerzitet Mediteran; Ministarstvo ekonomije (sekretarijat za mala i srednja preduzeća)

Podijelite ovaj projekt na:
Twitter, Fejsbuk ili Linkedin