Zaštita žena žrtava porodičnog nasilja
Zaštita žena žrtava porodičnog nasilja

Fondacija Petrović Njegoš u saradnji sa Centrom za ženska prava u Podgorici, francuskom organizacijom Planète enfants i međunarodnom organizacijom GIP International sprovodi projekat Pružanje pravne i psihološke podrške ženama žrtvama nasilja i sprovođenje obuka šivenja i sito štampe za pomenute žrtve.

Cilj ovog projekta je stvaranje uslova za uspješnu resocijalizaciju žena žrtava porodičnog nasilja, kao i pružanje pravne pomoći i podrške u njihovom ekonomskom osnaživanju i prevazilaženju psiholoških trauma.

Direktni korisnici ovog projekta su žene žrtve porodičnog nasilja koje posjećuju skloništa namijenjena žrtvama ovog oblika nasilja i korisnice su servisa Centra za ženska prava, iliti : – 50- 70 žena koje koriste usluge psihološkog savjetovališta, povjerljivog lica, pravne pomoći i pravnog zastupanja – 10 žena koje su polazinice radionice za šivenje u trajanju od šest mjeseci – 20 žena koje su uključene u grupe samopomoći.

Indirektni korisnici ovog projekta su žene žrtve nasilja  koje nisu direktno uključene u program, ali kod kojih je moguće podići svijest o nasilju nad ženama putem reklame koja će se napraviti u tu svrhu  tokom sprovođenja radionice.

Nedeljna besplatna pravna pomoć za žene žrtve porodičnog nasilja, kao jedna od tri komponente zajedničkog programa kao servis je počeo da sa sprovodi januara 2014,  dok se sa sprovođenjem obuka u cilju osnaživanja i resocijalizacije žena žrtava nasilja  i grupama samopomoći uz psihološku pomoć počelo u februaru ove godine.

Predviđeno trajanje projekta je šest mjeseci i sprovodi se do kraja juna ove godine u prostorijama Centra za ženska prava. Grupe samopomoći i besplatne pravne pomoći se sprovode u okviru redovnog programa rada Centra za ženska prava u Podgorici.


Ovdje možete pogledati video:     https://www.youtube.com/watch?v=PPbvDwFPt0s