Valorizacija kulturnog nasljeđa Crne Gore je jedan od glavnih ciljeva Fondacije.
Valorizacija kulturnog nasljeđa Crne Gore je jedan od glavnih ciljeva Fondacije.

Ulcinjska Citadela  i stari grad Herceg-Novog predstavljaju neke od najbogatijih spomenika kulturnog nasljeđa Crne Gore.

Ulcinjska Citadela

Nakon radionica o kulturnom nasljeđu, koje se održale uzastopno 2013., 2014. i 2015. godine u Ulcinju, Fondacija je sačinila preliminarnu studiju konzervacije i valorizacije citadele u Ulcinju, u saradnji sa francuskim arhitektama, pod vođstvom glavnog arhitekte za istorijske spomenike, Predsjednika ICOMOSa u Francuskoj, g-dina Benjamina Moutona.

Radionice su organizovane sa arhitektama škole “Ecole de Chaillot” iz Pariza, koji su, zajedno sa crnogorskim kolegama, na čelu sa Benjaminom Moutonom, izradili urbanu i arhitektonsku studiju zidina starog grada (http://www.citechaillot.fr/fr/formation/ ).
Herceg-Novi
Tokom prve tri posjete od jula 2015. do februara 2017., uz značajan doprinos arhitekata iz asocijacije “Synergie” iz Herceg-Novog i Ministarstva kulture, glavne karakteristike starog grada Herceg-Novog su identifikovane, a definisan je i radni plan, sa sljedećim ciljevima::
▪▪ Dugoročni: održiva zaštita lokaliteta i napori usmjereni ka njegovom isticanju;

▪▪ Kratkoročni: podrška za kandidaturu za Svjetsko kulturno nasljeđe.

www.sinergija.me/2016/04/11/sinergija-inicirala-izradu-studije-za-stari-grad-herceg-novi/