Saradnja sa francuskim Centrom Gabrijel
Saradnja sa francuskim Centrom Gabrijel

U cilju promovisanja i unaprijeđenja programa podrške osobama sa smetnjama u razvoju, Fondacija je u 2014. godini započela saradnju sa Centrom Gabrijel (Centre de la Gabrielle), neprofitnom organizacijom iz Francuske koja obezbjeđuje višestruke usluge njege za djecu i odrasle sa smetnjama i teškoćama u intelektualnom razvoju.

Direktorka Centra, gđa Bernadet Grozje posjetila je u decembru 2014. godine Crnu Goru radi analize mogućnosti za uspostavljanje saradnje između ovog Centra i relevantnih ustanova u Crnoj Gori. Razmotrena je i razmjena iskustva u oblasti pružanja njege i postizanja većeg stepena društvene integracije osoba sa smetnjama u razvoju . Ona je, u pratnji princa Nikole, obišla Specijalnu bolnicu za psihijatriju u Dobroti i JU Zavod Komanski most.

Takođe, u sjedištu Fondacije održan je sastanak sa predstavnicima Komanskog mosta i Ministarstva rada i socijalnog staranja na kome se razgovaralo o položaju osoba sa invaliditetom u Francuskoj i Crnoj Gori, dosadašnjim i budućim aktivnostima ovih institucija, kao i izazovima sa kojima se one suočavaju u svom radu. Kao sljedeći korak u pravcu produbljivanja međuinstitucionalne saradnje, planirano je da se u narednoj godini organizuje posjeta predstavnika ovih ustanova Centru Gabriel (www.centredelagabrielle.fr).

Centar gabriel-sastanak