Izvještaji će uskoro biti dostupni
Izvještaji će uskoro biti dostupni

Fondacija Petrović Njegoš kao neprofitna organizacija, osnovana početkom 2012. godine, u nepune dvije godine rada podržala je na desetine humanitarnih, socijalnih, kulturnih i razvojnih aktivnosti i uspostavila saradnju sa referentim partnerima…