Princ Nikola sa papom Franjom: Prijateljske veze Crne Gore i Svete stolice
Princ Nikola sa papom Franjom: Prijateljske veze Crne Gore i Svete stolice

Tokom susreta sa papom Franjom, obostrano su istaknute i visoko vrednovane istorijske i tradicionalno prijateljske veze i saradnja Crne Gore i Svete Stolice, kao i pozitivno ocijenjena uloga dinastije Petrović u približavanju dvije hrišćanske vjere i snaženju ekumenskog dijaloga. 

“Princ Nikola je posebno apostrofirao pitanja iz oblasti ekologije, kao i aktuelne migrantske krize i pohvalio napore pape Franja na tom planu”, saopšteno je iz MVPEI.

Tokom sastanka sa državnim sekretarom Parolinom, sagovornici su konstatovali da Konkordat između Knjaževine Crne Gore i Svete Stolice, istorijski dokument zaključen još u vrijeme knjaza Nikole I, predstavlja temelj današnje uspješne bilateralne saradnje naše zemlje i Vatikana.

Takođe, istaknuto je da je Konkordat predstavljao i dobru osnovu za zaključenje Temeljnog ugovora između Crne Gore i Svete Stolice, što je dalo značajan podsticaj daljem razvoju bilateralnih odnosa i produbljivanju ukupnih međusobnih veza dvije zemlje.

Na kraju posjete Vatikanu, princ Nikola II je “Ordenom Reda Danila I od Crne Gore“ odlikovao visoke vatikanske zvaničnike, predstavnike italijanskog plemstva, kao i diplomate akreditovane pri Svetoj Stolici, uključujući i crnogorskog ambasadora Veselina Šukovića.

Posjeta je realizovana posredstvom Ambasade Crne Gore pri Svetoj Stolici.

www.cdm.me