Forum EASPD-a

Nakon niza kontakata koje je Fondacija inicirala sa Centrom Gabrielle i posjete direktorice Centra, organizovali smo učešće tri predstavnika Ministarstva za socijalna pitanja na Forumu:
– Direktor Direktorata za socijalno staranje i dječiju zaštitu pri Ministarstvu za socijalna pitanja gdin. Goran Kuševija,
– Direktor Doma za stare u Risnu gdin. Zoran Vukićević,
– Direktor Komanskog mosta – Centra za lica sa posebnim potrebama gdin. Vaselj Dušaj.
Na Forumu su takođe učestvovali Predsjednik Fondacije princ Nikola Petrović Njegoš i izvršna sekretarka Fondacije Milica Perišić.

Predstavnici Ministarstva za socijalna pitanja su se vratili veoma zadovoljni svojim učešćem na Forumu, zajedno sa više od 300 predstavnika raznih institucija i udruženja koja se zalažu za inkluziju lica pogođenih mentalnim ili fizičkim problemima.
Crnogorski predstavnici su se upoznali sa najnovijim preporukama koje su u pripremi na evropskom nivou, kao i sa raznim aktivnostima i iskustvima iz cijele Evrope, posebno u smislu integracije hendikepiranih lica u svijet rada. Takođe su ostvarili nove kontakte sa različitim akterima iz ove oblasti.

Napravili smo sljedeći program saradnje sa EASPD i Centrom Gabrielle :
1. Posjeta Centru Gabrielle sa dva predstavnika Ministarstva kao i direktorom Ustanove “Komanski Most”, planirana u septembru;
2. Učlanjenje Centra « Komanski Most » u EASDP;
3. Učešće Crne Gore na sljedećem Kongresu 2016. u Salcburgu;
4. Organizacija Kongresa 2017 u Crnoj Gori.

Fondacija je ostvarila i zanimljive kontakte u smislu različitih projekata, posebno u oblasti ekološke poljoprivrede i inkluzije lica sa hendikepom.
Posebno se izdvaja saradnja sa mađarskim udruženjem “Simbiosys” koje već deset godina sprovodi vrlo uspješan projekat ekološke farme sa licima sa hendikepom.

Vebsajtovi:
Ministarstvo rada i socijalnog staranja
Javna Ustanova Zavod Komanski Most
EASPD
Centar Gabrielle