Posjeta studenata francuskog jezika

U okviru saradnje sa Filozofskim fakultetom iz Nikšića, Fondacija je 16. maja u Dvorcu Petrovića na Kruševcu ugostila grupu studenata sa studijskog programa za francuski jezik i književnost, nakon čega je organizovana posjeta Muzeju kralja Nikole i frankofonom klubu „Frédéric Rossif“ na Cetinju.

Studente je, u pratnji profesorice Jasne Tatar Anđelić u sjedištu Fondacije primila generalna sekretarka Milica Perišić, koja im je na francuskom jeziku predstavila rad Fondacije. Po odlasku na Cetinje, uslijedila je posjeta Muzeju kralja Nikole sa vodičem, kao i obilazak kulturno-istorijskih znamenitosti grada. Boravak u prijetonici je završen u bivšem francuskom poslanstvu gdje je smješten frankofoni klub „Frédéric Rossif“, u kome je za studente organizovana projekcija francuskog filma „Amour et turbulences“.