Posjeta Centru Gabrijel

U okviru nastavka saradnje sa Centrom Gabrijel (Centre de la Gabrielle) iz Francuske organizovali smo radnu posjetu crnogorskih predstavnika ovoj ustanovi, u cilju razmjene iskustava i praktičnih znanja iz oblasti pružanja njege osobama sa invaliditetom.

Delegaciju iz Crne Gore činili su direktor Direktorata za socijalno staranje i dječiju zaštitu pri Ministarstvu rada gdin. Goran Kuševija, direktor Specijalne psihijatrijske bolnice u Kotoru gdin. Dragan Čabarkapa, direktor Doma starih u Risnu gdin. Zoran Vukićević, dok su ispred Fondacije prisustvovali Princ Nikola Petrović Njegoš, gđa. Tanja Turken Spičanović, potpredsjednica Fondacije i gđa. Milica Perišić, generalna sekretarka.

Tokom dvodnevne posjete oni su imali priliku da se upoznaju sa radom svih 12 zdravstveno-socijalnih ustanova Centra, koje su organizovane u 4 odjeljenja: za djecu i adolescente; za odrasle, društveni život i smještaj; za odrasle i posao, kao i odjeljenje za istraživanje i partnerstvo.

Posebno interesovanje privuklo je Odjeljenje za odrasle i posao u okviru koga se ostvaruje i podstiče inkluzija osoba sa invaliditetom kroz zapošljavanje. Naime, korisnici Centra su svakodnevno angažovani na različitim poslovima kao što su: rad u vešeraju, obrađivanje zelenih površina, pakovanje, nakon čega primaju adekvatnu novčanu naknadu.

Posjeta Centru završena je radnim sastankom na kojem su razmatrane mogućnosti za organizaciju Medjunarodne konferencije o ekologiji i hendikepu u Crnoj Gori 2017 godine, kroz partnerstvo EASPD-a, Ministarstva rada Crne Gore i Fondacije Petrović Njegoš.

Centar Gabrijel se nalazi na 30 km od Pariza. Osnovan je 1972. godine i danas vodi brigu o 450 djece, adolescenata i odraslih sa mentalnim hendikepom. U okviru Centra nalaze se i radionice tj. Ateljei Parka Klej. Više o Centru vidite na www.centredelagabrielle.fr