Poljoprivreda, pejzaž i ekonomski razvoj "Vrmac"
Poljoprivreda, pejzaž i ekonomski razvoj "Vrmac"

Septembra 2012. godine, održana je radionica “Poljoprivreda, pejzaž i ekonomski razvoj” u Gornjoj Lastvi, Opština Tivat, u saradnji sa NVO Napredak, Gornja Lastva, NVO Green Home iz Podgorice, NVO Expeditio iz Kotora kroz projekat “CSE in Heritage – Uključivanje civilnog društva u očuvanje graditeljskog kulturnog nasljeđa na području Zapadnog Balkana”, a koji se implementira u okviru IPA programa Evropske komisije – podrška partnerskim aktivnostima između organizacija na polju kulture.
Učesnici radionice su bili studenti završnih godina Ecole Normale Seperieure de Paris, te Prirodno-matematičkog fakulteta i Biotehničkog fakulteta iz Podgorice, dok su radionicu vodili profesori biologije i ekologije i stručni predavači iz partnerskih NVO.

Cilj radionice je bio da se na primjeru sela Gornja Lastva i prostoru brda Vrmac kao širem prostoru, istraže mogućnosti i modeli obnove i razvoja poljoprivrede kao ekonomske grane, kao instrumenta očuvanja kulturnog pejzaža i zaštite prostora kako od nepotrebne gradnje tako i od požara.

Selo Gornja Lastva na brdu Vrmac je odabrano jer su tamo rađena višegodisnja istraživanja tradicionalnog graditeljstva i ukupnog ambijenta kao dijela zajedničke kulturne baštine, dok je brdo Vrmac prostorno-urbanističkim planom Tivta definisan kao park prirode, a dio ovog brda je dio svjetske prirodne i kulturne baštine pod zaštitom UNESCO-a. Kao dio programa, održana je i panel diskusija na temu mogućnosti obnove i razvoja poljoprivrede u zaleđu crnogorskog Primorja, na kojoj su učešće uzeli i predstavnici Opštine Tivat, Biotehničkog instituta, Centra za suptropske kulture iz Bara. Na bazi postignute analize, akcija “Gornja Lastva” nastavljena je programom 2013. godine.