Podrška frankofonoj asocijaciji „Avenir“
Podrška frankofonoj asocijaciji „Avenir“

Kako bi podstakla interesovanje, naročito mladih ljudi, za francuskim jezikom i kulturom Fondacija je u 2012, 2013. i 2014. godini dala podršku aktivnostima centra „Avenir“ iz Herceg-Novog.   
Udruženje „Avenir“ je od svog osnivanja 2006. godine realizovalo više značajnih projekata u okviru lingvističkih, kulturnih i umjetničkih radionica koje su namjenjene djeci i omladini od 4 do 19 godina.

Fondacija je pomogla slobodnu umjetnicu i predstavnicu ovog frankofonog udruženja u pripremi za njeno učešće u radionici „Putujuće radionice Séribalkans”, koja je održana početkom novembra 2012. godine u Clermont Ferrand-u, u Francuskoj. Predstavnica „Avenira“ bila je pozvana da učestvuje kao animatorka u  radionicama koje su  nastavak projekta i koje se su održane u Francuskoj. Učešće u ovom međunarodnom projektu otvara perspektive saradnje sa Francuskom na umjetničkom i pedagoškom planu.

Takođe, Fondacija je u 2013. i 2014. godini podržala odlazak članova dramske sekcije „Avenira“  na festivale frankofonih pozorišta koji su održani u Francuskoj, Srbiji  i Bosni i Hercegovini, a pomogla je i odlazak predstavnice udruženja na radionicu “Enseigner le francais  langue étrangère aux enfants et aux adolescents”, čiji je cilj osposobljavanje profesora francuskog jezika za rad sa djecom od 6 – 14 godina.

Program aktivnosti udruženja „Avenir“ moguće je pratiti na njihovoj Fejsbuk stranici „Kreativni centar Avenir“ ili na stranici „francemontenegro.blogspot.com“ .