“Pobjeda” 26.04.2015 Povrće i voće u školskom dvorištu
“Pobjeda” 26.04.2015 Povrće i voće u školskom dvorištu

Pročitajte tekst iz dnevnog lista “Pobjeda” o akciji “Hortikultura u školi”.