Novogodišnji bazar

Fondacija Petrović Njegoš uzela je učešće u Novogodišnjem Bazaru Međunarodnog kluba žena iz diplomatskih misija u Crnoj Gori (International Women’s Club Montenegro), decembra 2012. godine, sa ciljem prikupljanja novca za kupovinu dijagnostičke opreme za Onkologiju Kliničkog centra Crne Gore. I u 2013. i 2014. godini, Fondacija se pridružila ovoj tradicionalnoj humanitarnoj akciji.