Memorandum sa Univerzitetom Mediteran
Memorandum sa Univerzitetom Mediteran

Između Fondacije Petrović Njegoš i Univerziteta Mediteran potpisan je avgusta 2012. godine Sporazum kojim se planira realizacija niza zajedničkih projekata u sferama obrazovanja, kulture, umjetnosti, dizajna, turizma, upravljanja starim urbanim cjelinama, ekonomije.

Cilj potpisivanja Sporazuma je afirmacija i podrška stručnom usavršavanju mladih talentovanih ljudi iz Crne Gore, razvoja koncepta samozapošljavanja i edukacije teže zapošljivih kategorija ljudi, te razvoja preduzetništva, podsticanja i afirmacije svih vidova održivog razvoja i ekologije, promovisanja potencijala Crne Gore u zemlji i inostranstvu, kao i realizacija ostalih aktivnosti koje su od javnog interesa za Crnu Goru.