Međunarodna konferencija o Inkluzivnom društvu i održivom razvoju u Podgorici
Međunarodna konferencija o Inkluzivnom društvu i održivom razvoju  u Podgorici

Međunarodna konferencija o Inkluzivnom društvu i održivom razvoju održaće se u Podgorici 26. i 27. oktobra 2017. godine, u organizaciji Fondacije Petrović Njegoš, Ministarstva rada i socijalnog staranja i EASPD (European Association of Service Providers for Persons with Disabilities – Evropsko udruženje pružaoca usluga za osobe sa invaliditetom, sa sjedištem u Briselu).  

Fokus konferencije će biti podsticaj međusobne razmjene crnogorskih, evropskih i međunarodnih organizatora i isticanje održivog razvoja kao cilja inkluzije osoba sa invaliditetom.

Dvodnevna konferencija, na kojoj se očekuje oko 250 učesnika u hotelu Hilton, sadržaće plenarni dio i praktične radionice, na kojima će predstavnici crnogorskog javnog i civilnog sektora imati priliku da se upoznaju sa primjerima dobrih praksi u evropskim zemljama. Među temama plenarnih sesija će biti i akreditacija programa servisa osoba sa invaliditetom i socijalno preduzetništvo.