Naši partneri

U prvim godinama postojanja, Fondacija je glavnu pažnju posvetila pronalaženju referentnih partnera, objedinjavanju kreativnih potencijala ljudi i započinjanju rada na projektima koji imaju potencijal održivosti.

Partneri u projektima:

A


Agencija za zaštitu životne sredine Crne Gore, Podgorica (www.epa.org.me)
Projekat “Info Centar za edukaciju i promociju Skadarskog jezera”

Ambasada Crne Gore u Francuskoj, Pariz
Obilježavanje šezdeset godina od smrti Kraljice Jelene u Monpeljeu

Ambasada SAD u Crnoj Gori, Podgorica (www.podgorica.usembassy.gov)
Konferencija “Birati održivu budućnost – Učiti iz iskustva – Ekoselo u Itaci (SAD)”

Ambasada Turske u Crnoj Gori, Podgorica
Učešće kluba “Café Evropa” iz Podgorice na Međunarodnom festivalu srednjoškolskog frankofonog pozorišta u Istanbulu

Arhitektonski fakultet, Univerzitet u Podgorici (www.arhitektura.ac.me)
Arhitektonska radionica “Bajice ili Grad u polju”

Asocijacija za demokratski prosperitet – ZID, Podgorica (www.zid.org.me)
Obilježavanje Međunarodnog dana volontera i dodjela Godišnje volonterske nagrade

B


Baletska škola Princeza Ksenija, Podgorica (princezaksenija.com)
Prezentacija operete “Vesela udovica”, austrijskog kompozitora Franca Lehara

Biciklistički klub “Perun”, Nikšić
Ekološke akcije na Trebjesi
Hortikultura u školi

C


Centar za zaštitu i proučavanje ptica, Podgorica (www.birdwatchingmn.org)
Projekat “Info Centar za edukaciju i promociju Skadarskog jezera”
– Studijska posjeta slovenačkim poljoprivrednicima

Centar za ženska prava, Podgorica (www.wrcentre.com)
Projekat “Pružanje pravne i psihološke podrške ženama žrtvama nasilja u porodici i sprovođenje obuka šivenja i sito štampe”
Humanitarni bazar: “Oslobodi kreativnost. Osnaži sebe“
Konferencija “Promocija Konvencije Savjeta Evrope o sprječavanju i suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici”
Novogodišinji bazar

Centre de la Gabrielle, Francuska (www.centredelagabrielle.fr)
Programa podrške osobama sa smetnjama u razvoju
Forum EASPD-a

Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica (www.canuorg.me)
Naučni skup „Crna Gora i Francuska – književne, jezičke i kulturne veze“

D


Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća Crne Gore, Podgorica (www.nasme.me)
Projekat “Dizajn patrola – kreiranje vizuelnog identiteta”

F


Fakultet dramskih umjetnosti, Cetinje (www.fdu.ac.me)
Obilježavanje 200 godina od rođenja Njegoša

Fondacija Princa Alberta II od Monaka (www.fpa2.com)
Projekat “Info Centar za edukaciju i promociju Skadarskog jezera”
Projekat “Pina Nobilis”

Fondacija Robert Schuman (www.robert-schuman.eu)
Francuski kutak “Frederic Rossif” na Cetinju

Fondacija za promovisanje nauke – Prona, Podgorica (www.prona.org)
Istraživački kamp: “Planeta u tvojim rukama”

France Culture (www.franceculture.fr)
Snimanje reportaže o Cetinju za radio emisiju “Gradovi svijeta”

Francuski insitut u Crnoj Gori, Podgorica (institutfrancais.me)
Konferencija “Kulturna baština – između teorije i prakse – crnogorsko i francusko iskustvo”
Konferencija “Promocija Konvencije Savjeta Evrope o sprječavanju i suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici”
„Dani Frankofonije“

G


GIP International (www.gip-international.fr)
Projekat “Pružanje pravne i psihološke podrške ženama žrtvama nasilja i sprovođenje obuka šivenja i sito štampe”

J


JP Lasta, Beograd, Srbija (lasta.rs)
Projekat “Ljetnji raspust u Crnoj Gori za djecu iz krajeva koja su pogođena katastrofalnim poplavama tokom proljeća 2014. godine”

JP Nacionalni parkovi Crne Gore (www.nparkovi.me)
Projekat “Info Centar za edukaciju i promociju Skadarskog jezera”

K


Knjižara Karver, Podgorica (www.karver.org)
Međunarodni književni festival „Odakle zovem“

L


Le Figaro Magazine (www.lefigaro.fr)
Reportaža o Crnoj Gori u francuskom časopisu “Le Figaro Magazine”

M


Međunarodni klub žena, Podgorica (www.iwcmontenegro.org)
Novogodišinji bazar

Ministarstvo kulture Crne Gore (ministarstvokulture.gov.me)
Uprava za zaštitu kulturnih dobara: Konferencija “Kulturna baština – između teorije i prakse – crnogorsko i francusko iskustvo”
Donacija crnogorskih nošnji KUD-u “Plavsko jezero”

Ministarstvo nauke Crne Gore (mna.gov.me)
Međunarodna nagrada “Nikola Tesla”

Muzej Nikole Tesle, Beograd, Srbija (tesla-museum.org)
Međunarodna nagrada “Nikola Tesla”

N


NVO Dječiji edukativni centrar „Pčelica“, Podgorica
Podrška Dječijoj nedelji “Ne svađaj se – budi drug”
– Projekat “Osmijeh za Osmijeh” na Institutu za bolesti djece u Podgorici

NVO Expeditio, Kotor (expeditio.org)
Konferencija “Kulturna baština – između teorije i prakse – crnogorsko i francusko iskustvo”
Radionica “Poljoprivreda, pejzaž i ekonomski razvoj”, u Gornjoj Lastvi
Arhitektonska radionica “Bajice ili Grad u polju”

NVO Green Home, Podgorica (www.greenhome.co.me)
Radionica “Poljoprivreda, pejzaž i ekonomski razvoj”, u Gornjoj Lastvi
Projekat “Putujmo u Evropu”

NVO Napredak, Gornja Lastva, Tivat (www.gornjalastva.org)
Radionica “Poljoprivreda, pejzaž i ekonomski razvoj”, u Gornjoj Lastvi
Projekat “Gornja Lastva – rehabilitacija terasa sa maslinama”

O


Opština Andrijevica (www.andrijevica.me)
Podjela humanitarnih paketa najugroženijim porodicama na sjeveru

Opština Plav (www.plav.me)
Podjela humanitarnih paketa najugroženijim porodicama na sjeveru
Donacija deset crnogorskih nošnji KUD-u “Plavsko jezero”

Opština Berane (www.berane.me)
Podjela humanitarnih paketa najugroženijim porodicama na sjeveru

Opština Montpellier, Francuska
Obilježavanje šezdeset godina od smrti Kraljice Jelene u Monpeljeu

Opština Rožaje (www.rozaje.me)
Podjela humanitarnih paketa najugroženijim porodicama na sjeveru

Osnovna škola „Braća Vilotijević“, Kraljevo, Srbija
Projekat “Ljetnji raspust u Crnoj Gori za djecu iz krajeva koja su pogođena katastrofalnim poplavama tokom proljeća 2014. Godine“

P


Planète Enfants (www.planeteenfants.org)
Projekat “Pružanje pravne i psihološke podrške ženama žrtvama nasilja i sprovođenje obuka šivenja i sito štampe”

Planinarski klub „Kapetan angel“, Cetinje (www.kapetanangel.me)
Obilježavanje 200 godina od rođenja Njegoša
Druga šetnja “Stazom pjesnika” od Njeguša do Lovćena

Plantaže 13. Jul, Podgorica (www.plantaze.com)
Prezentacija operete “Vesela udovica”, austrijskog kompozitora Franca Lehara

Preduzeće „MegaSound“, Podgorica (www.megasound.me)
Dječja igrališta na dar

Prijestonica Cetinje (www.cetinje.me)
Donacije najugroženijim građanima Cetinja
Snimanje reportaže o Cetinju za radio emisiju “Gradovi svijeta”
Sekretarijat za planiranje i uredenje prostora i zaštitu životne sredine Prijestonice Cetinje: Arhitektonska radionica “Bajice ili Grad u polju”

Privatna klinika Codra, Podgorica (www.codrahospital.com)
Akcija “Pomoć ženama u realizaciji rekonstruktivnog zahvata nakon radikalnih operacija raka dojke”

Program MED21
Međunarodna nagrada “Nikola Tesla”

R


Rive Gauche Musique (www.rivegauchemusique.fr)
Humanitarni koncert u Parizu povodom obilježavanja Dana nezavisnosti Crne Gore

S


SUBNOR, Nikšić
Spomenik stradalim Petrovićima u bici na Čelinskom potoku (Grahovo)

Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska (unizg.hr)
Međunarodna nagrada “Nikola Tesla”

Škola Sajo, Pariz, Francuska (www.citechaillot.fr)
Konferencija “Kulturna baština – između teorije i prakse – crnogorsko i francusko iskustvo”
Studija Citadela Starog grada Ulcinja

T


Televizija Atlas, Podgorica (www.rtvatlas.tv)
Talk show “Biramo lidera“
Prezentacija operete „Vesela udovica“, Franca Lehara

Televizija Vijesti, Podgorica (www.rtvvijesti.com)
Akcija “Svi smo jedan tim”

Thannah-corp., Francuska
Donatorska večera za mlade hotelijere

U


Udruženje pravnika Crne Gore, Podgorica (udruzenjepravnika.com)
– Obilježavanje osamdeset godina postojanja Udruženja pravnika Crne Gore i objavljivanje jubilarnog broja njegovog časopisa

UNDP u Crnoj Gori, Podgorica (www.un.org.me)
Konferencija “Promocija Konvencije Savjeta Evrope o sprječavanju i suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici”

Univerzitet Mediteran – Fakultet vizuelnih umjetnosti, Podgorica (www.unimediteran.net)
Projekat “Dizajn patrola – kreiranje vizuelnog identiteta”