Promocija prava žena

Fondacija PNj i NVO Centar za ženska prava, uz podršku Francuskog Insituta i Kancelarije UNDP u Crnoj Gori, u decembru 2013. održale su prvu nacionalnu konferenciju na temu Promocija Konvencije Savjeta Evrope o sprječavanju i suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici.

Konferenciju je otvorila ambasadorka Francuske u Crnoj Gori, Nj.E. gđa Veronique Brumeaux, Princ Nikola Petrović Njegoš, predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore Vesna Medenica i ministar za ljudska i manjinska prava Suad Numanović.

Cilj konferencije je bio upoznavanje sa ključnim aspektima Konvencije i obavezama koje iz nje proizilaze, o čemu je govorila Violeta Neubauer, ekspertkinja za oblast rodne ravnopravnosti iz Slovenije, članica i potpredsjednica UN Komiteta za zabranu diskriminacije žena (UN CEDAW Komitet) i članica Komisije Savjeta Evrope za rodnu ravnopravnost.

O kontrolnoj ulozi parlamenta u primjeni Konvencije je govorila Nada Drobnjak, poslanica u Skupštini Crne Gore i predsjednica Odbora za rodnu ravnopravnost, dok je presjek stanja u Crnoj Gori u odnosu na Konvenciju predstavila Maja Raičević iz Centra za ženska prava.

Na konferenciji je učestvovalo oko 120 predstavnika pravosudnih organa, policije, centara za socijalni rad, poslanika u Skupštini Crne Gore, kao i predstavnika nevladinih organizacija koje se bave nasiljem u nad ženama i nasiljem u porodici.

Konvencija Savjeta Evrope o sprječavanju i suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici (Istanbulska konvencija) je prvi pravno obavezujući međunarodni instrument u Evropi u oblasti nasilja nad ženama i nasilja u porodici i najdalekosežniji međunarodni ugovor koji se bavi ovim oblikom kršenja ljudskih prava.

Da pogledate video kliknite na link: http://youtu.be/PPbvDwFPt0s