Jedan dan za kulturnu baštinu

U novembru 2013. godine, povodom evropskog događaja “Dani kulturne baštine”, u saradnji sa Ministarstvom kulture Crne Gore, Francuskim institutom, Školom “Šajo” iz Pariza i NVO “Expeditio” iz Kotora, Fondacija je organizovala predavanje naslovljeno “Kulturna baština – između teorije i prakse: crnogorko i francusko iskustvo”.

Predavanje je održao Benžamen Muton, glavni arhitekta istorijskih spomenika u Francuskoj, predavač u Školi Šajo i potpredsjednik ICOMOS-a, govoreći na temu kako sačuvati, restaurirati i valorizovati arhitektonsko nasljeđe, ali i o francuskoj ekspertizi u ovoj oblasti, kroz obuke Škole Šajo.

U dijelu stručne rasprave govorili su: Lidija Ljesar, generalni direktor Direktorata za kulturnu baštinu Ministarstva kulture, Princ Nikola Petrović Njegoš, Mr Anastazija Miranović, direktor Uprave za zaštitu kulturnih dobara, Prof. dr Ilija Lalošević sa Arhitektonskog fakulteta u Podgorici, Maja Ćetković, Sekretar Sekretarijata za kulturu i sport Prijestonice Cetinje, Predrag Lutovac, direktor Polimskog muzeja Opština Berane, Aleksandra Kapetanović, NVO Expeditio, Marija Nikolić, NVO Napredak, i Milena Filipović, Projekt menadžer u Sekretarijatu Radne grupe za kulturu i društvo Savjeta za regionalnu saradnju.

Nakon rasprave u Zgradi francuskog poslanstva u bivšoj Kraljevini Crnoj Gori, otvorena je izložba rezultata arhitektonskog istraživanja Zgrade francuskog poslanstva u bivšoj Kraljevini Crnoj Gori, koja je realizovana od strane NVO EXPEDITIO u okviru projekta Ljubljanski proces – rehabilitacija našeg zajedničkog nasljeđa. Izradu projekta je koordinirala Radna grupa za kulturu i društvo Savjeta za regionalnu saradnju (RCC TFCS), a čiji je lider implementacije u Crnoj Gori bilo Ministarstvo kulture.