Podrška udruženju "Džonatan Livingston"
Podrška udruženju "Džonatan Livingston"

Fondacija je donirala sredstva za nastavak projekta „Klub za djecu i mlade“, koji u okviru programa neformalnog obrazovanja i ostvarivanja veće društvene uključenosti djece i mladih iz marginalizovanih grupa sprovodi NVO Džonatan Livingston sa Cetinja.

Klub za djecu i mlade otvoren je u februaru 2014. godine uz finansijsku podršku Fonda za aktivno građanstvo i Ambasade SAD, a u okviru njega sprovode se različite radionice (likovne, dramske, računarske itd) sa učenicima osnovnih škola. Program je, prvobitno, podrazumijevao podršku djeci pogođenoj siromaštvom, ali je prikupljanjem dodatnih sredstava omogućeno uključivanje i edukativnih radionica za djecu koja imaju teškoće u učenju.

Radionice će biti organizovane dva puta sedmično, a pored toga planirano je i organizovanje izleta, druženja i slično.

Aktivnosti NVO Džonatan Livingston možete pratiti na njihovoj Facebook stranici „Džonatan Livingston“.