Kliničkom centru Crne Gore najavljena značajna donacija u oblasti opreme i edukacije od strane švajcarske Fondacije
Kliničkom centru Crne Gore najavljena značajna donacija u oblasti opreme i edukacije od strane švajcarske Fondacije

Od 17-19. januara 2017. godine u posjeti Fondaciji PNJ, KCCG-u i Ministarstvu zdravlja bili su predsjednik švajcarske Fondacije “Cœur de la Tour “,  doktor Mark Zimmermann i njegov kolega Michel Montessuit u cilju uspostavljanja saradnje i moguće  kupovine aparata ehokardiografije  sa transtorakalnom  i transezofagusnom sondom (zvanična odluka će biti donesena na godišnjoj generalnoj skupštini koja je planirana za proljeće 2017. godine). 

Posjetili su Minstarstvo zdravlja i sreli se sa Državnim sekretarom Milovanom Vujovićem, direktoricom KCCG-a Zoricom Kovačević, medicinskom direktoricom Snežanom Raspopović, i šefom kardiologije Dr Nebojšom Bulatovićem…
Sastanku su pored predsjednika Fondacije, Princa Nikole Petrovića, prisustvovali i gdin Marc Zimerman, kardiolog, gdin Mišel Montesuiea, kardiohirurg, obojica iz Ženeve, zatim dr sci. med. dr Aleksandar Čelebić, hirurg-onkolog, savjetnik za zdravstvene projekte Fondacije Petrović Njegoš, te, dr Hazrije – Ada Mustafić, kardiolog i epidemiolog iz Pariza, saradnica Fondacije na projektima u oblasti zdravstva.
Sastanak je upriličen je radi razvijanja dalje saradnje između KCCG i dvije Fondacije. Naime, Fondacija Petrović Njegoš, koja od svog osnivanja (januar 2012. godine) sprovodi akcije u domenu zdravstva, omogućila je dr Igoru Dragoviću, specijalizantu interne medicine za potrebe Centra za kardiologiju Klinike za bolesti srca KCCG tromjesečnu edukaciju iz oblasti interventne kardiologije (koronarografija i koronarna angioplastika) koja je sprovedena od novembra 2015. do februara 2016. godine, u jednom od najboljih Centara u Parizu: Institut Mutualiste Montsouris.

Fondacija Petrović Njegoš je, takođe, podržala i pomogla dr Bojanu Vujović, specijalizantkinju iz oblasti anesteziologije KCCG za dobijanje stipendije koja će joj omogućiti šestomjesečni staž na Intezivnoj njezi Univerzitetske bolnice u Ženevi. Još jedan zahtjev je dostavljen i Švajcarskoj konfederaciji, opet uz podršku Fondacije Petrović Njegoš. U slučaju dobijanja stipendije, ona će moći da produži staž na intezivnoj njezi za godinu dana. Profesor Žerom Pužen se angažovao da obezbijedi dr Vujović obuku i superviziju od strane starijih intezivista njegove službe, uz dodatni naučni angažman I publikovanje radova u eminentnim časopisima.

Pored edukacije ljekara, na sastanku je govoreno i o realizaciji projekta «Fondacije Cœur de la Tour» iz Ženeve i Klinike za bolesti srca KCCG-a, koji se tiče nabavke aparata ehokardiografa sa transtorakalnom i transezofagusnom sondom.

Medicinska i naučna saradnja je sastavni dio projekta i predviđa 2-4 godišnje posjete ženevskih kardiologa Podgorici, u cilju razvoja znanja i vještina crnogorskih kardiologa u oblasti ehokardiografije i drugih oblasti.

 

www.kccg.me/vijesti/klinickom-centru-crne-gore-najavljena-znacajna-donacija-u-oblasti-opreme-i-edukacije-od-strane-svajcarske-fondacije