Gornja Lastva – rehabilitacija terasa sa maslinama: Projekat u toku
Gornja Lastva – rehabilitacija terasa sa maslinama: Projekat u toku

Kao nastavak radionice koju je Fondacija organizovala septembra 2012. godine u selu Gornja Lastva, smješteno u bokokotorskom zalivu, u 2014. godini u toku je realizacija dvije akcije u cilju zaštite i valorizacije sela i njegovog okolnog pejzaža. Jedna se akcija odnosi na vegetaciju i uređenje terasa sa maslinjacima koji okružuju selo. Druga akcija je u vezi sa arhitektonskim nasljeđem i tiče se restauracije parapetnih zidova koji se pružaju uz glavne puteve sela.

GORNJA LASTVA 1: Obnavljanje platoa maslina
Prva akcija čišćenja i krčenja platoa je bila sprovedena u saradnji sa udruženjem sela „Napredak Gornja Lastva“.
Predvidjeno je da druga akcija bude realizovana tokom zime 2015 godine, sa udruženjem uzgajivača maslina iz Boke Kotorske kako bi se održavali maslinjaci i zasadili novi.

GORNJA LASTVA 2: Restauracija parapetnih zidova
Tradicionalna zidarska radionica suhozida je organizovana u maju u saradnji sa udruženjem Napredak i podrškom Porto Montenegra. Ona je omogućila da se poprave i održe zidići na ivici glavnih puteva u selu.
Predvidjena je i druga radionica na jesen 2015 godine. Fondacija traži partnere za njenu organizaciju.