Fondacija Petrović Njegoš osnovana je u Crnoj Gori nakon usvajanja Zakona o statusu potomaka dinastije Petrović Njegoš u julu 2011. godine. Fondacija je registrovana kao nevladina organizacija s obzirom na to da Crna Gora nema poseban zakon o fondacijama.

Fondacijom rukovodi Upravni odbor uz pomoć Stručnog savjeta i spoljnih konsultanata. Predsjednik Fondacije je Princ Nikola Petrović Njegoš, a potpredsjednica gđa Tanja Turken Spičanović.

Glavni cilj Fondacije je da učestvuje u razvoju i promociji Crne Gore kroz akcije i partnerstva u oblasti solidarnosti, ekologije i kulture.

Od 2012. godine Fondacija je sprovela brojne akcije u ovim oblastima što je rezultiralo sljedećim priznanjima:

Novembar 2012.  Prijestonica Cetinje uručila je Fondaciji nagradu „13. Novembar“, za realizaciju akcija koje su od velikog značaja za ovaj grad i njegove stanovnike.

Jun 2013. Udruženje pravnika Crne Gore dodijelilo je Fondaciji posebnu Zahvalnicu za aktivnu podršku Fondacije u razvoju Udruženja.

Decembar 2013.  Fond za aktivno građanstvo dodjelio je predsjedniku Fondacije Specijalno priznanje za doprinos razvoju filantropije – ISKRA.

NAŠ TIM

Posjedujući znanja i iskustva iz različitih oblasti, članovi našeg tima teže da odgovorno i sa velikom posvećenošću doprinose funkcionisanju Fondacije, te da kroz udruženi rad inspirišu i ostvaruju pozitivne promjene u društvu.