Ekološke akcije na Trebjesi

U partnerstvu sa Biciklističkim klubom Perun, Opštinom Nikšić, Klubom Hortikulture iz Bajica i Crnogorskim olimpijskim komitetom, Fondacija je u nedjelju, 29. marta organizovala akciju čišćenja parka šume Trebjesa, omiljenog izletišta Nikšićana.

Veliki broj građana i predstavnici brojnih organizacija okupili su se kako bi očistili površinu koja je zarasla u nisko rastinje, a na kojoj je velika količina polomljenog granja i drveća. Ovom akcijom počinju i svakodnevni radovi na uređivanju biciklističke staze na kojoj će se 10. maja održati takmičenje koje se boduje za Nacionalnu MTB ligu Crne Gore.

Klub Hortikulture omogućiće reciklažu sakupljenog granja, a mineralno đubrivo dobijeno tim putem biće iskorišćeno za potrebe hotela Trebjesa i gradskog zelenila.

Organizatore su za ovu akciju podržali: Vojska Crne Gore, Volonteri Crvenog krsta Nikšić, Izviđački odred Orlovi, Ekstrem klub i sportski klubovi i rekreativci koji koriste rekreativne staze i teretane u Trebjesi.

NASTAVAK AKCIJE NA TREBJESI

Nakon uspješno završene akcije čišćenja parka šume Trebjesa u martu mjesecu, Fondacija je 24. maja, u saradnji sa BK Perun, Sekretarijatom za uređenje prostora i zaštitu životne sredine i klubom hortikulture iz Bajica organizovala akciju pošumljavanja pod nazivom “Trebjesa – mali park velikih mogućnosti”.

Ovom prilikom zasađeno je 200 sadnica bora, koje je donirala Uprava za šume. Akciji koja je organizovana povodom Evropskog dana parkova, priključili su se i NVO Volonteri Crne Gore, Triatlon klub „Nikšić“, kao i klub vojnih planinara Kapetan.

Linkovi:
“Trebjesa, mali park velikih mogućnosti”, Novine Nikšića
“Na Trebjesi obilježen Evropski dan parkova “24 maj”, Bike Magazin
“Trebjesa pošumljena sa 200 sadnica bora”, CDM
“Uspješna akcija pošumljavanja Trebjese”, Mladi Nikšića
“Pošumili Trebjesu sa 200 sadnica bora”, Vijesti Online
“Zasadili 200 borova”, DAN Online