Postanite partner

Fondacija Petrović Njegoš od svog osnivanja akcenat stavlja na uspostavljanje i razvijanje partnerstava sa relevantnim institucijama i organizacijama u zemlji i inostranstvu.

Naše partnerske organizacije su važna strateška komponenta našeg djelovanja i od vitalnog značaja za ostvarivanje naše misije i obezbjeđivanje dugoročne održivosti naših programskih aktivnosti.

Ukoliko ste zainteresovani da postanete partner Fondacije, bilo kroz finansiranje projekata ili direktno angažovanje u njihovoj implementaciji, molimo kontaktirajte Milicu Perišić – generalnog sekretara Fondacije, na email adresu:  milica.p@fondacija-njegos.org ili contact@fondacija-njegos.org .

Spisak naših partnera možete pogledati ovdje.