Dječja igrališta na dar

U saradnji sa preduzećem „MegaSound“ iz Podgorice, Fondacija je donirala sredstva za opremanje dječijih igrališta u šest crnogorskih gradova i sela.

Nove ljuljaške, klackalice, tobogane, kule sa stepenicama i ostali mobilijar dobili su Resursni centar „1. Jun“ iz Podgorice, Osnovna škola “Međuriječje” – opština Kolašin, selo Ržanica kraj Berana, Opština Plav, kao i sela Velika i Murina.