Dizajn patrola

Fondacija Petrović Njegoš je u okviru potpisanog  Memoranduma o saradnji sa Direkcijom za razvoj malih i srednjih preduzeća i Univerzitetom Mediteran u periodu od septembra 2013. do januara 2014. godine realizovala projekat  izrade vizuelnog identiteta za početnike u biznisu pod nazivom „Dizajn patrola“.

U projekat je bilo uključeno 9 malih i srednjih preduzeća iz Bara i Podgorice, 21 student dizajna vizuelnih komunikacija, 6 mentora sa predmeta Multimedijalni studio Fakulteta vizuelnih umjetnosti Univerziteta Mediteran.

Cilj projekta je kreiranje jedinstvenog imidža preduzeća, učesnika u projektu, pomoću kojeg će postati prepoznatljiviji i bolje pozicionirani na tržištu. U tom smislu preduzećima se izrađuje i knjiga standarda koja će sadržati upustva primjene elemenata vizuelne prezentacije za svaki konkretan i pretpostavljeni slučaj. To podrazumijeva izradu novog ili redizajniranje postojećeg loga sa uputstvima za primjenu na primarna i sekundarna sredstva komunikacije (memorandum, pečat, pozivnica, oglas, brošura, zastava, prevozno sredstvo), gotove proizvode (olovke, kape, majice), ambalažu proizvoda (pakovanje, etikete, naljepnice), publikacije, signalistika, uniforme.

Učesnici u projektu su preduzeća iz sektora proizvodnje i pružanja usluga sa kojima je Direkcija u prethodnom periodu već imala uspostavljenu saradnju, kao i preduzeća u okviru Biznis start up centra Bar. Prva prezentacija zaštitnih znakova je održana u prvoj polovini novembra prošle godine, dok je prezentacija rezulatata rada održana 27. januara 2013. u prostorijama Fondacije PNJ.