"Bike Magazin" 24.05.2015. Na Trebjesi obilježen Evropski dan parkova "24 maj"
"Bike Magazin" 24.05.2015. Na Trebjesi obilježen Evropski dan parkova "24 maj"

Evropski Dan Parkova proglasila je Federacija nacionalnih parkova Evrope ,s ciljem da skrene pažnju javnosti na značaj zelenih površina. Ovaj datum je odabran kao sjećanje na proglašenje prvih evropskih nacionalnih parkova –devet nacionalnih parkova u Švedskoj, 24.maja 1909 godine.

Povodom “Evropskog dana parkova” 24.Maja 2015. Biciklistički klub Perun Nikšić, Fondacija Petrović Njegoš, Sekretarijat za uređenje prostora i zaštitu životne sredine opštine Nikšić i Ekološki klub Hortikulture Bajice organizovali su događaj pod sloganom “TREBJESA MALI PARK VELIKIH MOGUĆNOSTI” pošumljavanje prark šume Trebjesa.

Pored članova Peruna akciji su se pridružili NVO Volonteri Crne Gore, Triatlon klub Nikšić, klub vojnih planinara Kapetan. Najmlađi učesnici bili su Irina Marojević(4) i Luka Milatović (4 godine).

Trebjesa je omiljeno izletište Nikšićana i otvoren zeleni teren za sportiste i rekreativce.

Značaj park šume Trebjesa ogleda se u tome što je stavljana kao poseban prirodan predio i pod zaštitom države je. Sadnice bora koje smo posadili, a koje je donirala Uprava za Šume Crne Gore jednog dana mladim generacijama praviti će hladovinu dok borave na ovom području.

Iz BK PERUN kažu da je :Cilj obilježavanja i organizovanja aktivnosti na Evropski dan parkova upravo da bi se javnosti skrenula pažnja i pokazala važnost zaštićenog područja Trebjese.

Park šuma ˝Trebjesa˝ nalazi se u jugoistočnom dijelu urbanog Nikšića. Pristupačnost Park šumi vrlo je povoljna. Od centra grada do vrha huma vodi asfaltni put. Nadmorska visina huma je 752m, a površina 126ha. Na vrlo malom prostoru koji zauzima Trebjesa (oko156 ha) neposredno uz gradsko naselje, egzistira neobično veliki broj biljnih vrsta, tj. prisutno je više od 200 zeljastih i 40 drvenastih vrsta, od čega je dosadašnjim istraživanjima utvrđeno postojanje 15 endemičnih vrsta Balkanskog poluostrva. Zahvaljujući svojoj izuzetno bogatoj flori, Trebjesa se našla na listi potencijalnih IPA (važna biljna staništa) područja. Neke od njih imaju karakter vrsta od međunarodnog značaja (zaštićene CITES Konvencijom) zbog činjenice da su endemične i veoma rijetke, te da je njihovo klasično nalazište u Crnoj Gori.

Trebjesa je stanište značajnog broja životinjskih vrsta od kojih se mnoge nalaze na evropskim i svjetskim Crvenim listama za koje su utvrđene kategorije ugroženosti, neke od njih su obuhvaćene međunarodnim konvencijama, a takođe je evidentirano i prisustvo endemičnih vrsta. Istražanjivanjima je utvrđeno postojanje 6 vrsta puževa, 58 vrsta insekata, 54 vrste ptica, kao i prisustvo 14 vrsta gljiva od kojih neke imaju status međunarodno značajnih vrsta.