Fondacija Petrović Njegoš je neprofitna organizacija osnovana sa ciljem poboljšanja i unaprijeđenja kvaliteta života stanovnika Crne Gore

En savoir plus

Naše aktivnosti
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua
Aktivnosti vezane za zaštitu životne sredine i promociju održivog razvoja
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, incididunt ut labore.
Doprinos zaštiti kulturne baštine i podrška stvaranju novih djela
Promocija solidarnog i inkluzivnog društva
Želite da radite sa nama

Uključite se

Pišite nam

* Small is beautiful

Dijelite našu ideju

Pogledati naše aktivnosti